Nasi Partnerzy

MACIEJ SŁOWIK

PGA Qualified Golf Instructor
Instruktor Sportu, specjalizacja Golf (AWF Gdańsk)

Wiek: 45 lat
Gra w golfa od 18 lat
Zawodowo związany z golfem od 10 lat, jako Head Pro w Rycerskim Klubie Golfowym.
Członek PGA Polska od 2008

Największy sukces:

  • Wprowadzenie zawodnika do German Pro Golf Tour

Filozofia/Philosophy:

Zawsze staram się dopasować swing do ucznia, a nie odwrtotnie. Każdy jest inny, jednak każdy może odczuwać przyjemność z grania w golfa.
Lepsza gra to większa z niej przyjemność.

I always try my best to fit the swing to a student, not the vice versa. Everyone is different, however everyone can feel a pleasure from the game of golf.
Better game skill means more, from this game, pleasure.