Nasi Partnerzy

*Potwierdzam zapoznanie się z REGULAMINEM VIP PAG CLUB.
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z regulaminem.

Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. DzU 922/2016). Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Uczestnicy w każdym momencie mogą cofnąć uprzednio wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.